Ние сме и тук!  

   

В ДГ “Радост“ сe работи приоритетно за изграждането на двигателната активност, която има основополагаща роля и е незаменим фактор при изграждане на физическите и психическите качества на децата. Те са важни и незаменими средства при формирането, развитието и укрепването на детския организъм, като чрез тях най-малките – възпитаниците на детската градина получават първите си познания и умения за спортна дейност. Стремежът на екипа ни е да се формират трайни двигателни навици, като се прилагат подходящи двигателни програми, изпълнени с разнообразни форми, средства и методи за постигане на пълноценно здраве.

 

1. Програма за дейностите, свързани със здравословното хранене и физическа активност на децата през 2017-2018 г.

 

2. График на формите извън ДОС за учебната 2017-2018 г.

   

3. Здравословно хранене

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
© cdgradost.net